Výstava ateliérových prací

Nymburk 20 000

David Kristián

Anotace

Hlavním cílem návrhu je ukázat možnost rozvoje města Nymburk uvnitř hranic stávajícího intravilánu. Snaha o kompaktnost, zahuštění a transformaci území v intravilánu tak, aby se město v příštích dvaceti letech nemuselo rozpínat do krajiny a přesto bylo schopné zvýšit počet obyvatel ze současných 15 000 na navrhovaných 20 000. Návrh počítá se čtyřmi oblastmi rozvoje. Sever a jih města jsou určeny k transformaci na oblasti pro výrobu a retail, podrobněji je zpracováno na východě a západě, určené převážně pro bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.