Závěrečné práce

REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÝCH ÚŘEDNICKÝCH BUDOV NA ZÁMECKÉM NÁVRŠÍ V LITOMYŠLI

Věnečková Iva

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je návrh revitalizace areálu bývalých úřednických budov na zámeckém návrší v Litomyšli. Cílem práce je nalezení vhodného využití areálu a začlenění do současné struktury města. V rámci rekonstrukce objektu dochází k obnovení bývalého pivovaru a vytvoření galerie. V nově vzniklém objektu je navrženo volnočasové centrum.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.