Výstava ateliérových prací

OD PRAŠNÉHO MOSTU PO STRAHOV

Bc. Karolína Šimonová

Anotace

Přesně v těchto místech se nachází část pásu pražských hradeb, ve kterých navrhuji novou urbanistickou zástavbu. Hradby tvoří značnou bariéru tohoto prostoru, což byl výchozí bod pro můj návrh. Snažím se bariéru proměnit ve „švy“. Ať už tím, že na všech bastionech a mezi kurtinami stavím domy, ale hlavně vytvářením nového veřejného prostoru mezi bastiony. Jedním z příčin bariéry hradeb je výškový rozdíl. Ten vyrovnávám jak věžovými domy mezi hradbami, tak i schody mezi domy a zdmi bastionů. Na bastionech stavím nízkopodlažní řadové domy či čtyřpodlažní bytové stavby. Naproti tomu věžové domy při kurtinách tvoří kontrast. Jsou vysoké 6 nadzemních podlaží od vyšší úrovně bastionů. Celý tento princip tvoří jako celek jakési korálky. Opakující se rytmus lze vidět z kteréhokoli místa v okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.