S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Ze života FA

Výstava ateliérových projektů, letní semestr 2017/2018

6. 6. 2018, foto Jiří Ryszawý

Na konci semestru vystavují ateliéry FA společně studentské projekty. Výstava je příležitostí ocenit práci spolužáků a kolegů, ukázat své celosemestrální snažení rodičům a přátelům nebo si vybrat ateliér na příští semestr. Pro fakultu je to ta nejlepší reklama. Všechny fotografie si můžete prohlédnout v mediatéce ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.