Výstava ateliérových prací

Výstavní pavilon pro Slovanskou epopej

Vitudanish Dara

Anotace

Jaký je Újezd? Vrstevnatý. Město a krajina zároveň. Měkká zástavba, bohatá střešní krajina, křivolaké uličky, kvetoucí zahrady, živé dvory, nádvoří a parky. Jaký je pavilon? Je to soubor za sebou řazených sálů v podkroví umístěný nad domy, které jsou zasvěcené uměním a umělcům.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Marek Chalupa