Výstava ateliérových prací

Přídolská cihelna

Bc. Jana Gallistlová

Anotace

Na jihu Čech v malé vesnici blízko u Českého Krumlova se nachází rozpadající se cihelna. Tato práce si klade za cíl zdokumentovat tradiční výrobu, která se v tomto místě odehrávala. Detailně zobrazuje tehdejší rozložení cihelny a rekonstruuje původní stav. Snaží se tak porozumět okolnostem vzniku jednoho ze základních konstrukčních bloků stavitelství. Do současnosti se dochovala sotva polovina původního rozsahu výrobny.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný