Výstava ateliérových prací

Anotace

Administratívna budova ATRIUM je situovaná na novonavrhnutom námestí pri Zauhlovačke. Pôdorys a celkový koncept stavby vychádza z urbanistického kontextu, ktorý s rešpektom odkrýva skrytý potenciál územia. Zachovávajú sa pohľadové osy naprieč areálom, ktoré mu dávajú novú definíciu. Administratívna budova ATRIUM poskytuje 160 pracovných miest. Budova je doplnená napríklad o kaviareň dostupnú pre širokú verejnosť či atriom, ktoré prepája budovu v jeden celok.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch