Závěrečné práce

Pražská vesnice

Bc. Lucie Cutáková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem práce je hledání způsobu zapojení původních vesnic ležících ve správním území Prahy do organismu města. To však při zachování hodnot a kvalit, na kterých tyto vesnice vyrostly. Diplomová práce popisuje hlavní principy přístupu k těmto územím a na vybrané lokalitě (Hájek u Uhříněvsi) jsou aplikovány a využity pro návrh regenerace a rozvoje této lokality.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.