Výstava ateliérových prací

Anotace

Projekt se nachází na náměstí Republiky v Mladé Boleslavi. V tomto projektu řešíme, jak nepohledné parkoviště na náměstí uvolnit a vytvořit z něj prostor pro lidi, kde by se mohli zdržovat ve volném času. Zároveň máme na vědomí, že parkování je v této oblasti nutné. Celou konstrukci parkoviště jsme tedy schovali pod zem pod složenou pochozí střechou z průsvitných polykarbonátových desek. Světlo je instalováno uvnitř střešní konstrukce a dostane se jak do parkoviště tak i do exteriéru. Samotný tvar střešní konstrukce odvozen z kusu papíru, který se skládá tak, aby vznikly otvory pro vchody do spodní stavby. Řešení by mělo praktické a tvar střechy by měl působit esteticky krásným dojmem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek