Diplomové práce

Základní umělecká škola Ratibořická, Horní Počernice

Jůza Jakub

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Řešeným projektem je základní umělecká škola Ratibořická. Stavba se stává novým centrem kultury a umělecké výuky regionálního významu. Budova obsahuje výukové části a koncertní sály pro možné komerční využití.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.