Výstava ateliérových prací

dis_connected

Kristina Vorobyeva

Anotace

projekt zkoumá měřítko a zejména extrémy toho, jak mohou místa obývaná lidmi vypadat ve virtuální realitě - od velmi osobních až po úplné vymazání individuality - Hranice a limity lidského a nelidského bytí a jejích konvergence.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.