Závěrečné práce

REVITALIZACE KULTURNÍHO DOMU V NYMBURCE

Kmet Šimon

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt KOKOS je návrh přestavby konferenční části obecního domu v Nymburce. Návrh se zabývá přestavbou konferenční budovy z konce 80. let se záměrem přizpůsobení budovy kulturním potřebám současné společnosti a současným kulturním aktivitám. Rozšíření sálu pro potřeby divadelního provozu a dalších produkcí. Řeší propojení kulturního domu s životem města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.