Výstava ateliérových prací

LDN Barrandov

Bc. Monika Šimková

Anotace

Sídlisko a tam pozemok. Medzi blokmi, medzi vežami, medzi loďami. Barrandov. Tiché miesto, obklopené stromami. Miesto, kde sa lieči, ale nezomiera. Navrhujem liečebňu. Presvetľujem interiéry, dávam možnosť výhľadu. Priehľady do všetkých strán. Chodbám dodávam pobytovú funkciu. Rovnocenné lôžka všetkým pacientom. Spoločenské priestory s prístupom von v papučiach. Vhodné podmienky personálu. Dostatok súkromia, ale nie uzavretosť. Kontakt s okolím a verejnosťou. Veľký dom, stratený v stromoch. Navrhujem liečebňu dlhodobo chorých - LDN Barrandov.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský