Diplomové práce

Bytový dům Vyšehrad

Bc. Romana Pourová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt polyfunkčního bytového domu v severním podhradí Vyšehradu doplňuje porušenou městskou strukturu a nabízenými službami obohacuje čtvrť. Sestává ze dvou konstrukčně oddělených domů z nichž jeden navazuje na sousední zástavbu minimalistickým stylem i interierem a druhý reaguje na návrh od architekta Chochola nacházejícího se na úpatí ulice.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.