Výstava ateliérových prací

HALA JEŽEK

Adam Pešek

Anotace

Hala Ježek nabízí obyvatelům Vratislavic hrací plochu 40 m x 20 m, variabilní pro různé druhy sportů. Součástí je 45 metrů dlouhá lezecká stěna, která láká k lezeckému sportu jak začátečníky, tak i zkušené lezce. Celý objekt tvoří společně s vedlejší stavbou napůl uzavřený prostor, který vede návštěvníky přímo k břehu samotné Nisy. Podél řeky vede cyklostezka a právě jejím uživatelům nabízí Hala Ježek příjemné občerstvení ve své kavárně, kde se cyklisté mohou setkat s dalšími milovníky sportovních aktivit. Funkčnost haly je variabilní a mohou ji tak využívat nejen profesionální a amatérské sportovní kluby, ale také například střední a základní školy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch