Závěrečné práce

Lineární veřejný prostor v širším centru Prahy

Bc. Michael Šilar

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je vytvoření lineárního veřejného „parku“ v širším centru města Prahy. Jako vhodnou lokalitu jsem zvolil oblast Čelakovského a Vrchlického sadů. K vytvoření klidného místa k odpočinku i aktivnímu trávení volného času je ovšem potřeba vyřešit situaci na rušné Magistrále procházející touto oblastí.  Důležitou částí práce se tedy stalo i hledání možností zklidnění této komunikace, připomínající dálnici uvnitř města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.