Výstava ateliérových prací

Veleslavín –⁠ Krajinářský realizační projekt

Jan Holeček

Anotace

Tento projekt obsahuje technickou dokumentaci projektu studie zpracované v LS 2020/2021. Předmětem dokumentace je revitalizace zámeckého praku Veleslavín, který se nachází na Praze 6. Cílem návrhu bylo zkvalitnění pobytové funkce území pro veřejnost a citlivý přístup k obnově historického parku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt