Diplomové práce

Bydlení pro seniory v Podvinní

Bc. Jana Homolová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Bydlení pro seniory v Podvinní je bydlení v jednom domě, který kombinuje lehčí a těžší formu péče, zároveň se zde nachází denní stacionář a klub pro seniory.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.