Výstava ateliérových prací

Karlín Meet Point

Stefanie Azmanova

Anotace

Projekt má za úkol spojovat lidi a šířit tak novou atmosféru v ulici. Je určen především pro občany Karlína, ale zároveň nabízí možnost využití široké veřejnosti. Karlín Meet Point je vybaven knihovnou, společenskými sály, učebny a venkovním letním kinem. Hmota na parcele ustupuje a vytváří tak nový veřejný prostor, který zastupuje nedostatečnou zeleň v ulici.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa