Výstava ateliérových prací

Anotace

Zaoberáme sa severnou časťou Opavy, miesta ktoré vždy figurovalo jako oddelená entita s odlišnými vlastnosťami, značne stranou od ostatného urbanizmu, správajúce sa na základe vlastných organizačných princípov. Ambíciou návrhu je suplovať kvalitu pobytových a pohybových situácií v riešenom území, mesta ktorá je signifikantná svojou pluralitou. Panelová sidlištná zástavba/sprawl. Najvyššia hustota obyvateľstva v meste/najmenšie množstvo vybavenosti. Najviac rekreačných plôch v minulosti/minimálne množstvo parkov v súčastnosti. Obrovské plochy zabraté parkovacími plochami/minimálne množstvo plôch ponechané parkom. Mesto vstupujúce do krajiny/krajina separovaná od města. Obrovský dôraz kladený na individuálnu automobilovú dopravu/minimálne invervencie s ambíciou suplovať iné druhy dopravy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov