Výstava ateliérových prací

unblock

Barbora Gažiová

Anotace

Strata niekoho kto nám náš proces života ovplyvňoval. To na čo si zvykáme je proces nášho života naladiť na smer, ktorý nám pomôže zabudnúť bez pocitu viny ľahostajnosti v strate. Stvárnenie tejto myšlienky vo výstupe ako jav, ktorý môžeme každý vnímať odlišne. Výstup, ktorý si užívateľ prispôsobí individuálne . Unblock, objekt parafrázuje proces života. Odraz svetla skrz čočku zobrazuje náš pohľad, činy a rozhodnutia ovplyvňujúce ako nás tak aj naše okolie, ktoré si volíme v živote rovnako ako u unblock kde si pohybom volíme odraz prenikajúci do prostredia. V momentoch prekvapenia neočakávaných následkov pripisovaných v tomto objekte svetelným obrazcom. Je to všetko o pohľade, ktorý si na danú vec vytvárame a ako ju skúmame. Často si ju ani nevšímame.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel