Výstava ateliérových prací

URBANISTICKÝ NÁVRH PRAHA LETŇANY

Mikita Akbirau

Anotace

Zadáním návrhu bylo vytvořit novou a revitalizovat stávající krajinu ve městě. Vybrané území se nachází na severovýchodě Prahy. Řešené území má tvář sektoru směřující svou špičkou v radiálním směru k centru. Na této specifické vlastnosti hlavně spočívá prostorová koncepce návrhu území. Koncepce představuje radiální osu rozdělenou na letokruhy, kde v každém z nich se odehrává různý charakter krajiny. Na této ose přirozeným způsobem vznikly přitahujíci těžišťové body. Krajina městského charakteru se objevuje v blízkostí metra Letňany a vměšuje se do klasické urbánní struktury města. V této lokalitě se vyskytuji většina sociálních služeb pro naplnění potřeb obyvatelů Praha-Letňany a vedlejších sídel.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák