Výstava ateliérových prací

Wi-Fi Extender

Nikola Štefanová

Anotace

Cílem projektu pro letní semestr bylo navrhnout design výrobku mezi jehož vlastnosti bude patřit především adekvátní estetika s ohledem na výběr trhů a zákazníků, pro které bude produkt určen a kde bude nainstalován např. organizace (firmy, školy, hotely) nebo domácnosti (domy, paneláky, chalupy). Moje práce se zabývá designem zesilovače Wi-Fi signálu do domácnosti, a to především do menšího bytu. Hlavním aspektem navrhování bylo, aby produkt byl malý, kompaktní a jednoduchý na ovládání. Proto má produkt pouze jedno tlačítko určené k nastavení k Wi-Fi síti a 4 malé diody, které ukazují sílu signálu.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek