Výstava ateliérových prací

Přenosný WiFi router

BcA. Martina Wimmerová

Anotace

Zadáním a cílem ateliérové práce pro letní semestr 2022 byl návrh WiFi routeru. Výrobek by měl být přizpůsoben prostředí, ve kterém se bude používat. Jeho ergonomie má vycházet vstříc cílové skupině uživatelů. Rozhodla jsem se navrhnout WiFi router určený pro vnější prostředí, kde není k dispozici pevná linka s připojením k Internetu a nebo internetová konektivita nemá potřebnou kvalitu. Takové zařízení lze použít k zajištění internetového pokrytí na venkovních akcích, v místech, kde je potřeba zajistit připojení k Internetu nezávislým nebo záložním způsobem anebo na dovolené. Díky zvolenému řešení elektroniky lze router použít i jako bránu ke globálnímu univerzitnímu ověřovacímu systému Eduroam.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek