Výstava ateliérových prací

Okolie Vršovického nádraží

Veronika Černecká

Anotace

Riešenou lokalitou projektu je okolie železničnej stanice Vršovice. V súčasnosti sa tu nachádza nesúrodý komplex kancelárskych a priemyselných budov, ktorý nedodržiava existujúcu stavebnú štruktúru v okoli. Tento návrh doplňuje súčasnú zástavbu o súbor bytových a administratívnych budov s kvalitným verejným priestorom. Dva navrhované objekty kancelarií sú vzájomne prepojené a je v nich vytvorený priestor pre oddych a stretávanie zamestnancov, pod ktorým sa nachadza ulica s parkovou úpravou prístupná len pre peších s cyklistov. To umožňuje umiestnenie bytov so záhradkami v 1NP.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák