Závěrečné práce

Dostavba lokality Michelská – Ohradní

Bc. Lucie Bíbrová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Lokalita se nachází ve vnitřním kompaktním městě. V oblasti, kde se setkává několik forem zástavby. Tématem bylo nalézt vhodné architektonicko - urbanistické řešení této lokality. Dotvořit městskou strukturu v místě střetu několika různých urbánních struktur a nalézt vhodnou funkci pro danou lokalitu, vhodné měřítko, proporce a vztahy nových objektů(u) a prostoru. Výsledkem je návrh dostavby území mezi ulicemi Ohradní a Michelská. Na pozemku, kde se dnes nachází parkoviště, jsem navrhla bytový dům s vnitřními garážemi a pronajímatelnou plochou v přízemí, kterou dotvářím stávající parter. Součástí návrhu bylo i přilehlé okolí navrženého domu, včetně zalesněného svahu za domem pod ulicí Ohradní, který je v návrhu upraven prořezáním, regenerací a vytvořením nových cest a odpočinkových míst s lavičkami na park. Vytváří tak hodnotnou relaxační zónu v zeleni, nejenom pro navrhovaný dům, ale také pro okolní obytnou zástavbu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.