Výstava ateliérových prací

Paliativní péče Pod svatým Mořicem

Luisa Schubertová

Anotace

Šum větru ve větvích, tančící sněženky, zpěv ptáků, zurčící tok vody, vůně kvetoucích stromů...Kouzlo řevnických dvorků přináší našim vjemům potěšení v každém ročním období. Lůžkový hospic a denní stacionář vstupuje do historické řevnické struktury, jejímiž kvalitami se snaží isnpirovat. Návrh usiluje o rozčlenění velkého objemu dané typologie na menší objekty, které by zapadly do uliční kompozice a nenarušily by cenné výhledy na kostel.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán