Výstava ateliérových prací

EDU_AQUAPONIC

Bc. Helena Křivková

Anotace

Všichni vidíme, jak se postupně zhoršují podmínky pro pěstování potravin v tradičním zemědělství. Ubývá zdravé půdy, její obhospodařování je příliš drahé a musí být kompenzováno obrovskými státními dotacemi. Aquaponie je hrdou alternativou k tradičnímu zemědělství a má ambici stát mu za pár let rovnocenně po boku. Spolu s touto revoluční metodou je návrh také uzpůsoben k ekologické výchově mládeže, na které bude záviset reformace zemědělství.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek