Výstava ateliérových prací

NUSLE – POLYFUNKČNÍ DŮM

Bc. Kristina Utkina

Anotace

Projekt řeší dostavbu bloku v Nuslích na rohu ulic Ctiradova, Mečislavova a Čestmírova na místě původních dílen a garáží. Nově navržený vnitroblok poskytuje obyvatelům prostory pro sezení, sportování a odpočívání. V úrovní přízemí jsou umístěné pasáže směrem z ulic do vnitrobloku. Prostor střechy je určen pro shromažďování budˇ návštěvníků nebo obyvatel. V jižní části objektu jsou navržené kanceláře v přímé návaznosti na výstavní síň. Severní část poskytuje hotelové ubytování a byty.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský