Závěrečné práce

Základní umělecká škola v Horních Počernicích

Diviš Martin

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Škola je umístěna v areálu škol spravovaných městskou částí. Areál se nachází na pomezí čtvrti bytových panelových domů a čtvrtí rodinných domů. Stavba svou východní fasádou sousedí se stávající základní školou a západní fasáda, ležící při hranici řešeného území, sousedí s rodinnými domy. Pozemek má téměř rovinatou povahu. Objekt má 3 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Podlaží úměrně výšce ustupují od stavební čáry v 1.NP. Objekt se tak má lépe začlenit do současné zástavby s nízkou výškou. Celkový objem budovy vychází z požadavku na stavební program zadaný investorem, plochy pozemku a charakteru okolní zástavby. Celkové architektonicko-urbanistické řešení zapadá do lokality.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.