Výstava ateliérových prací

Obnova domu ve Slavonicích

Anna Hejduková

Anotace

Předmětem návrhu je obnova měšťanského domu ve Slavonicích nacházející se v historickém jádru tohoto města. Jedná se o gotický dům s renesanční fasádou. Je podsklepený dvěma úrovněmi sklepů. Má dvě nadzemní podlaží a prostorné podkroví. Půdorysně je tvarován do L čímž vytváří prostor pro dvorek s průchodem ke kostelu. Návrh spočívá v co nejmenších zásazích do stávajících konstrukcí. Většina oken a dveří je posouzena jako nevyhovující, tudíž dojde k jejich nahrazení novými dřevěnými. Ponechaná okna a dveře budou repasována. V návrhu se počítá s menšími změnami dispozic pro poskytnutí prostoru pro obchod a dvě bytové jednotky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa