Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Polyfunkční areál "III"

Pavlína Baraníková

Anotace

Pozemek navrhované stavby se nachází na náměstí v Mnichově Hradišti. Parcela je v nynější době zastavěna. V přední části pozemku se nachází bývalá zastávka, ve které jsou v současné době situovány komerční prostory a na zbylé části pozemku garáže. Mojí vizí je nenápadně rozšířit náměstí a současně vybudovat intimnější část v centru města. Přízemí je koncipováno ke komerčnímu využití; nacházejí se zde obchody, recepce a kavárna. V patrech se nachází krátkodobé ubytování.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa