Diplomové práce

Bytové domy Plzeňská

Bc. Vojtěch Hasalík

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Místo na soutoku ulic Plzeňské a Vrchlického není láska na první pohled. Svou osamělostí připomíná ostrov ve vlnách hluku a emisí. Jeho půvab se mi odhaloval těžko a postupně. Skrze dějinný kontrast viničních usedlostí a ubohých cihláren, stojících bok po boku. Skrze prozatím nevyslovený význam na mapě metropole. Skrze střípky romantiky a všednost zástavby. Všednost?

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.