Výstava ateliérových prací

Ubytování Mnichovo Hradiště

Bc. Martin Kovařík

Anotace

Navrhovaný objekt dočasného ubytování se nachází na severní straně Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti. Navržená budova je tvořena třemi funkčními částmi: V severní části jsou v parteru navrženy obchodní prostory, v prvním a druhém patře se nacházejí hotelové pokoje. V parteru jižní části je navržena kavárna, v prvním a druhém patře se nacházejí apartmány. Obě dvě části jsou propojeny komunikačním jádrem, zajišťující vertikální komunikaci celým objektem. V podkroví jižní části je navrženo technické zázemí, v severní části jsou navrženy jednolůžkové pokoje. Přilehlý pozemek slouží jako parkovací stání pro hotelové hosty. V severní části areálu se nachází samostatně stojící stodola, kterou je po rekonstrukci možné využívat jako víceúčelový sál.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa