S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Ze života FA

Seznamovací kurzy pro prváky

Seznamovací kurzy pro studenty prvního ročníku Fakulty architektury v akademickém roce 2019/2020, pořádané Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT ve spolupráci s oddělením vnějších vztahů FA, proběhly začátkem září ve dvou turnusech v Herbertově a Temešváru.

Kromě sportovních aktivit zahrnoval program kurzu informace o studiu, setkání se studenty vyšších ročníků, absolvování plenéru pod vedením pedagogů z FA a architektonický workshop.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.