Ze života FA

Seznamovací kurzy pro prváky

Seznamovací kurzy pro studenty prvního ročníku Fakulty architektury v akademickém roce 2019/2020, pořádané Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT ve spolupráci s oddělením vnějších vztahů FA, proběhly začátkem září ve dvou turnusech v Herbertově a Temešváru.

Kromě sportovních aktivit zahrnoval program kurzu informace o studiu, setkání se studenty vyšších ročníků, absolvování plenéru pod vedením pedagogů z FA a architektonický workshop.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.