Výstava ateliérových prací

BARÁK PRO MLADÝ

Bc. Adam Pešek

Anotace

Stavebními pilíři návrhu byly dostupnost, variabilita možných typů bydlení a důraz na dostatek míst k setkávání se. Potkávací body můžeme kromě společenské místnosti s terasou v sedmém podlaží najít ve všech komunikačních prostorech. Chodby před vstupy do bytů jsou vybaveny sedacími nikami vhodné pro trávení času vně budovy, vertikální komunikace v podobě otevřené venkovní konstrukce schodiště umožňuje naopak pohodlný pobyt na čerstvém vzduchu. V přízemních prostorách se nachází komerční prostory antikvariátu a fitness centra, jež mohou obyvatelé domu denně navštěvovat. Dům je jednoduše útočištěm mladé generace.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.