S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Lázně Holešovice

Kristine Mogilevceva, Ksenija Onufrijeva

Anotace

Projekt lázní v Holešovicích představuje multifunkční lázeňské centrum integrované do krajiny přilehlého parku, který se stává jeho harmonickou součástí. Prostorové řešení interiéru i exteriéru vytváří určitou sekvenci prostorů, která zajišťuje ideální prostředí pro fyzickou i duševní regeneraci. Pohyb návštěvníka uvnitř SPA představuje rituál, začínající pod zemí v polotmavých prostorách, kde je veškerá pozornost zaměřena na vlastní pocity. Jak pokračuje cesta přes prostor lázní, tak se charakter prostorů postupně mění v otevřené a světlem zalité prostory. Vyvrochlením cesty je výhled na Prahu.

V projektu pracujeme se silným architektonickým jazykem a s jedinečným emocionálním zážitkem vytrhujícím návštěvníky z každodenního života, aby byla oživena jeho vnitřní harmonie.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.