Výstava ateliérových prací

Základna horské služby

Bc. Albert Schneider

Anotace

Projekt se nachází v Krkonoších na místě bývalých Jestřábích bud v blízkosti Vrbatovy boudy. Nově navržený soubor staveb slouží jako základna horské služby. Základnu tvoří soubor staveb zahrnující hlavní budovu s ošetřovnou, zázemí pro záchranné jednotky, pokoj doktora a meteorologa, heliport a budovu s meteorologickou stanicí a přistávacím modulem pro drony. K nově navržené budově počítá projekt rovněž s rekonstrukcí dnešní elektrické rozvodny. Budova je dvoupatrová s jedním podzemním podlažím. Garáže vozidel jsou zapuštěny do svahu. Údolí Kotelních jam umožňuje velmi dobré podmínky pro přistání vrtulníků. Jedná se o nejvýše položenou základnu horské služby v dané oblasti, která dokáže obsloužit turisticky velmi vytíženou oblast.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský