Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Městský dům

Lenka Ausficírová

Anotace

Doplnění tohoto bloku ve Vršovicích pomáhá vytvořit větší hustotu zastavění, napojení na současný obchodní parter a nové příležitosti, zejména díky zpřístupnění vnitrobloku. Hlavním cílem bylo vytvořit odolnou strukturu ve městě, která díky svých charakteristikám dává vzniknout novým příležitostem a vztahům.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán