Závěrečné práce

Bytový dům Náměstí Republiky

Bártová Magdaléna

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem bakalářské práce je návrh bytového domu s aktivním parterem, nacházejícím se na Náměstí Republiky v Kolíně.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.