Výstava ateliérových prací

BYDLENÍ VRŠOVICKÁ

Bc. Petra Malinská

Anotace

Bydlení v komunitě není žádnou novinkou, přesto je v našem prostředí jen pramálo rozšířené. Přináší sociální, ekonomické i ekologické benefity, ale i řadu rizik. Životnost komunity závisí převážně na jejích členech. Mohl by u nás ale tento způsob bydlení opravdu fungovat? Lze překračovat hranice mezi družstevním bydlením, urban cohousing, či komunitním bydlením? Jak velký prostor potřebujeme k zachování našeho soukromí? A můžeme osmi metrům čtverečním říkat pokoj? Už návrhem samotného domu, v tomto případě bloku, můžeme podpořit vznik sociálních interakcí mezi jeho obyvateli.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský