Výstava ateliérových prací

Rejskovo náměstí

Bc. Michael Luňáček

Anotace

Revitalizace Rejskova náměstí v centru Kutné Hory. Jedná se o relativně malé náměstí s velkým vlivem v historickém fungování města. Projekt se zabývá změnou dopravního řešení, využití historické kašny a tvorbou veřejného prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr