Výstava ateliérových prací

Mateřská škola Nové Dvory

Bc. Viktoria Nováková

Anotace

Stavba je součástí nově plánované zástavby Nové Dvory v Praze 12. Základním konceptem je rozdělení kvádru s podstavou čtverce na několik menších kvádrů a jejich následné posunutí z výchozí polohy. Hmota školky se skládá ze tří dvoupodlažních pavilonů pro šest oddělení, jedné ředitelny a prostorné společné chodby s kulatým atriem. Školka sousedí se základní školou, na kterou je napojena spojovacím krčkem, sloužícím k přepravě jídla ze školy do školky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha