Výstava ateliérových prací

Átrium Litoměřice

Marek Badinský

Anotace

Návrh novej zástavby rieši slepé miesta medzi stávajúcou zástavbou malého panelového sídliska, prinavráca ráz ulice a dotvára mestskú štruktúru. Súbor troch nových stavieb pomáha riešiť dve hlavné problematiky mesta, bývanie a mimoškolské vyžitie detí. Práve bývanie a hlavne dostupnosť nových malometrážnych bytov pre všetky skupiny obyvateľstva je hlavným kameňom úrazu pri rozvoji tejto lokality, z čoho jasne vyplíva najdôležitejšia forma využitia nových zástavb. Pridané priestory občianskej vybavenosti pomáhajú v celkovom kultivovaní priestoru a s prihliadnutím na hustú sieť škôl v meste a nedostatkom voľnočasových priestorov pre školákov, vznikol zámer na vybudovanie nového Centra kritického myslenia so zameraním na potrebný rozvoj a vývoj kritického myslenia mladých v širšom kontexte.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho