Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

KULTURNÍ CENTRUM

Bc. Tomáš Olša

Anotace

Nově vzniklá výstavba čtvrti Nové Dvory bude potřebovat také nové kulturní centrum, které poskytne rezidentům volnočasové aktivity jako například knihovna s čítárnou, kroužky pro děti nebo večerní program pro rodiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel