Výstava ateliérových prací

The Greenshade

Lukáš Staněk

Anotace

Pojem gradace je jeden z hlavních pilířů návrhu. Vychází z gradování okolní zástavby od rodinných domů, bytových domů až po panelovou výškovou zástavbu. Návrh dramaticky přechází ve věž tvořící panorama nového centra lokality. Z celkové hmoty jsou také odebírány menší části tvořící terasy a zahrady gradující směrem vzhůru až po samotnou věž tyčící se nad tří podlažní budovou. Umístění stavby je také jedním z určujících prvků návrhu, a to blízká dostupnost a pocitová návaznost na přilehlý park Jalodvorská louka. Koncept budovy se snaží nahradit chybějící stromy a vegetaci, které nově postavěným objektem zakryjeme, a tak již nevratně změníme průhledy místa. Neopakovatelnost tohoto ztraceného průhledu hledá v kráse nepravidelnosti přírodní struktury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout