Výstava ateliérových prací

Anotace

Projekt " Mezi Traťi " je komplexem, který spojuje městský život Vršovic s železnicí, kde ukazuje na dobu vzkvétání průmyslové revoluce. Tento historický odkaz ukazuje, že i v dnešní době propojením několika sfér vzniká harmonie celku. Propojením vzniká díky návazností staveb, ale také díky nově se tyčící příhradové lávky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán