Výstava ateliérových prací

Praga Housing

Bc. Adriana Kyrylyč

Anotace

Cílem projektu bylo navrhnout studentské bydlení v bývalém industriálním areálu Pragovka v Praze na Vysočanech. Bydlení na Pragovce je určeno především studentům. Využít mohou bydlení individuálního v garsonierách, nebo bydlení kolektivního v bytech sdílených. V pátém ustupujícím podlaží se nacházejí byty s terasami. Budova poskytuje ubytování až pro 90 studentů. Spodní část domu zabírá vstupní hala, kavárna, knihovna, posilovna a prostory pro zázemí domu. Součástí jsou také společné studovny v každém typickém patře.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.