Výstava ateliérových prací

Loukov - Obnova a adaptácia farského areálu

Bc. Mário Melek

Anotace

Nosnou myšlienkou projektu je priniesť na toto miesto život, poskytnúť priestor na oddych a kontempláciu a začleniť ho do chodu obce Loukov. Nová funkcia nadväzuje na históriu miesta. Pôvodná fara spolu so sýpkou je premenená na objekt kláštora. Farnosť tak dostáva nového správcu, ktorý sa stará o duchovný život a pastoráciu. Areál poskytuje ubytovanie pútnikom a turistom, ktorí si sem prichádzajú oddýchnuť, alebo duchovne načerpať. Stodola slúži ako priestor na rôzne letné aktivity. Prepája celý areál s obcou a jej obyvateľmi. Spája tak zdanlivo rozdielne svety. Areál nadväzuje na myšlienku uzavretých kláštorných rajských dvorov. Od zvyšnej časti obce je oddelený stenou, ktorá odkazuje na arkádovú chodbu. Vytvára čiastočne súkromný priestor záhrady, ktorá ale slúži všetkým bez rozdielu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler