Závěrečné práce

Bytový dům Na Zatlance

Bc. Eva Rosenová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce bylo navrhnout bytové domy na parcele velikosti městského bloku pod kopcem Mrázovka. Cílem bylo zpracování návrhu z hlediska urbánního celku až po detail bytu. Důraz byl kladen na odůvodnění návrhu v širším kontextu a ověření standardu a komfortu bydlení. Z celkové atmosféry současného Smíchova je stále zřejmá jeho původní průmyslová historie, vnímáme ale i vznešenost činžovních domů a letohrádků. Tyto dvě nálady Smíchova jsou pro mne silným prvkem jeho charakteru. Výraz domu vychází právě ze spojení přetrvávající drsnosti čtvrti a noblesy okolních domů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.